Yönergeler

YÖNERGELER

STAJ BELGELERİ

DOSYA

Arazi Uygulaması Alet Kontrol ve Kalibrasyon Yönergesi

Arazi Uygulaması Dersi Genel Esaslar Yönergesi

Arazi Uygulaması Ekip Raporu Hazırlama Yönergesi

Ayrıntı Ölçmeleri Yönergesi

Çizim İşleri Yönergesi

İstikşaf ve Hazırlık Yönergesi

Kalibrasyon Yönergesi

Kontrol İşleri Yönergesi

Nivelman İşleri Yönergesi

Poligon İşleri Yönergesi

Staj Yönergesi (2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 3. ve Daha Yukarı Sınıfta olan Öğrencileri Kapsar)

Staj Yönergesi (2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 1. ve 2. Sınıfta olan Öğrencileri Kapsar)

Sunum Hazırlama Yönergesi

Bitirme Dersi Yazılı Sunum Yönergesi

Bitirme Dersi Poster Taslağı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors