Misyon - Vizyon

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, üniversite öz görevinden hareketle; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve yapıcı Mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Vizyon

Vizyonumuz, nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilen, analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ülkemizde ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir bölüm olmaktır.


EĞİTİM AMAÇLARI

Harita Mühendisliği Lisans Programının Eğitim Amacı;


  • Kamu ve özel sektörde harita ve harita bilgilerinin üretimi alanında mesleki yetkinliğe ve yöneticilik vasıflarına sahip, sürekli gelişme bilincini taşıyan,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli mühendislik projelerinde etkin görev alan ve etik değerlere sahip, mühendisler yetiştirmektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors