Misyon - Vizyon

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, üniversite öz görevinden hareketle; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve yapıcı Mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Vizyon

Vizyonumuz, nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilen, analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ülkemizde ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir bölüm olmaktır.


EĞİTİM AMAÇLARI

Yukarıdaki misyon ve vizyon çerçevesinde, Harita Mühendisliği Bölümünün eğitim amaçları;


  • Harita Mühendisliği mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilim, teknik ve mesleki bilgileri kazanmış,
  • Harita Mühendisliği temel konularında uygulamanın gereksinimleri karşılayacak nitelikte çözüm önerileri geliştiren, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle kaliteli üretim yapan,
  • Gelişen teknolojiye uygun olarak kendini yenileyen, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, liderlik ve çok disiplinli çalışmalara yatkın, projelerde etkin görev alan,
  • Güncel mesleki donanımları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, temel düzeyde yazılım geliştirebilen,
  • Çözümlerini, tüm ilgililere yazılı, sözlü ve görsel iletişim tekniklerini etkin kullanarak açıklayan ve savunan,
  • Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten,

mühendisler yetiştirmektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors