Komisyonlar

Komisyonlar

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Doç. Dr. Ozan Arslan (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
Arşiv Komisyonu
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK
MÜDEK Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Haluk KONAK (Başkan)
Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
Bologna Komisyonu ve Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN (Başkan)
Doç. Dr. Ozan ARSLAN (Üye)
Arş. Gör. Burcu ASLAN (Üye)
Bitirme Tezi Editörleri
Doç. Dr. Orhan KURT (Başkan)
Arş. Gör. Burcu ASLAN (Üye)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Komisyonu
Doç. Dr. Taner ÜSTÜNTAŞ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
Arş. Gör. Burcu ASLAN (Üye)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
Staj Komisyonu
Doç. Dr. Murat S. ÇEPNİ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
Arş. Gör. Dr. Erman ŞENTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Burcu ASLAN (Üye)
İşyerinde Mühendislik Eğitimi Kurulu
Prof. Dr. Haluk KONAK (Başkan)
Doç. Dr. Murat S. ÇEPNİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
Erasmus/Sokrates Koordinatörü
Prof. Dr. Arzu ERENER (Başkan)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
Farabi Koordinatörü
Mevlana/İkili İşbirliği Koordinatörü
Prof. Dr. Arzu ERENER (Başkan)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
ÇAP Danışmanı
Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN
Yatay Geçiş/İntibak/Muafiyet/DGS/Af/ÇAP Komisyonu
Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Cankut D. İNCE (Üye)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Erman ŞENTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Dr. Özer AKYÜREK (Üye)
WEB Sorumlusu
Doç. Dr. Taner ÜSTÜNTAŞ (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Erman ŞENTÜRK (Üye)
Mezuniyet Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Cankut D. İNCE (Başkan)
Arş. Gör. Dr. Erman ŞENTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Burcu ASLAN (Üye)
Öğrenci Kulüp Danışmanlığı
Doç. Dr. Murat S. ÇEPNİ
Burs Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Cankut D. İNCE (Başkan)
Arş. Gör. Sevda OLGUN (Üye)
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Doç. Dr. Orhan KURT
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors