Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Seçmeli Dersler"

Yayınlayan:
Arş. Gör. Erman Şentürk

Duyuru Tarihi:
08 Eylül 2016

Duyuru Açıklaması:
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bölümümüz seçmeli derslerinde kota uygulaması kaldırılmıştır. Bu nedenle en az kontenjanı (fakülte öğretim üyeleri için 5, fakülte dışı öğretim üyeleri için 10) sağlayamayan dersler ilgili dönemde açılmayacaktır.
Açılan seçmeli derslerde, ders çakışmalarından doğabilecek mağduriyetleri önlemek için seçmeli ders seçiminde öğrencilerin kendi aralarında koordineli hareket etmeleri önemle duyurulur.