Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği


Tarihçe

  • Harita Mühendisliği Bölümü; 03.02.2006 tarihinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 13.04.2006 tarihli kararı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü” adı ile eğitime başlamıştır. Aynı yıl, 3 Profesör ve 4 Yardımcı Doçent’ten oluşan akademik kadrosu ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında Yüksek Lisans eğitimine de başlamıştır.

  • İlk defa 2006-ÖSYS ile 30 öğrenci alan bölümümüz, 2006 yılında Harita Mühendisliği eğitimi veren 10 üniversite arasından 3. sıraya (İTÜ-YTÜ-KOÜ) yerleşmiştir.

  • Alanında uzman, birikimli ve dinamik akademik kadrosuyla; disiplinler arası çalışma ve işbirliği anlayışına uygun olarak, KOÜ Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜ BİLARUM) kurulmuştur. Bu merkez ile çeşitli AR-Ge çalışmaları yürütülmüştür.

  • 2009 yılında bölümümüz YÖK kararı ile “Harita Mühendisliği” adını almıştır. 2010 yılında ise Lisans ve Yüksek Lisans programlarında ilk mezunlarını vermiştir.

  • 2012 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Doktora Programı, 2016 yılında ise Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

  • Bölümümüz şu an; 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi ile araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mühendislik Fakültesi