Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği


Bölüm Hakkında

  • Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde önemli bir görev üstlenen Harita Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla görev ve sorumluluk bilinci içinde olup bu amaçla; yeni ve ileri ölçme donanımları ile ölçme tekniklerini kullanabilen, yeni ölçme ve değerlendirme modelleri geliştirebilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, mühendislik amaçlı bilişim sistemleri tasarlayabilen, lisans eğitiminde kazanılan bilgi, beceri ve deneyimlerini mühendislik problemlerine uygulayabilen "Yeni Kuşak Harita Mühendisleri" yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

  • Kocaeli Harita Mühendisliği Bölümü toplam dört yıllık eğitim süresini kapsamaktadır. Eğitimin ilk yılı isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Bölümde aynı zamanda Çift Ana Dal programıyla diğer bölümlerden de eğitim alınabilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde; Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Uzaktan Algılama ve Kartografya olmak üzere beş Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı adıyla Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında da Yüksek Lisans eğitimi alma olanağı bulunmaktadır.

  • Mühendislik eğitimindeki kalitesi nedeniyle, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, 30 Eylül 2016 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

  • Bölümümüz; öğrencilerine, araştırma alanlarındaki bilgilerini arttırırken hem mesleki deneyimlerini arttırmak hem de toplumun refahını koruyabilmek amacıyla ve diğer disiplinlerle de bilgi alışverişine yönelik olmak üzere; ağırlıklı olarak; “Jeodezi, Uydu Jeodezisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezik ve Jeodinamik Ağ Sistemleri ile Sayısal Harita Üretimi ve Arazi Yönetimi” konularında eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bölümün eğitim programında öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi benimsenerek uygulanmaktadır. Bu amaçla; bölüm öğrencilerinin Kurultaylar, Paneller, Seminerler, Genç Haritacılar Günleri, Yaz Kampları, Teknik Geziler gibi bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımı desteklenmekte ve bu kültürün tüm meslek yaşamları boyunca devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

  • Disiplinler arası çalışma ve işbirliği anlayışına uygun olarak Ar-Ge çalışmalarını geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedef alan bölümümüz özgün bir eğitim ve araştırma birimi yapısına sahiptir. Bölümümüz Uzaktan Algılama ve CBS, Ölçme Tekniği ve Fotogrametri Laboratuvarları bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli donanım ve yazılımlarla donatılarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.