Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

*Ders ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ders adlarının üstünü tıklayınız.

2020/2021 Ders Listesi
1. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9905013 AIT102   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (UE) Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9901012 TDB103   Türk Dili I (UE) Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9501038 FEF101   Fizik I Zorunlu Ders Türkçe 3 2 0 5 5 5
9501005 FEF104   Matematik I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 1 5 4 6
0227182 HRT105   Harita Mühendisliğine Giriş Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227179 HRT106   Programlamaya Giriş Zorunlu Ders Türkçe 2 1 0 3 3 3
0227180 HRT107   Trigonometri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227181 HRT108   Yatay Konum Ölçmeleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
1. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
2. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9905014 AIT158   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (UE) Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9901013 TDB150   Türk Dili II (UE) Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9501037 FEF152   Fizik II Zorunlu Ders Türkçe 3 2 0 5 5 5
9501018 FEF153   Lineer Cebir Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 3
9501006 FEF154   Matematik II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 1 5 4 6
9502025 MUH155   Olasılık ve İstatistik Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227183 HRT156   Diferansiyel Geometri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227184 HRT157   Yükseklik Ölçmeleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
2. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
3. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9903313 YDB201   İngilizce III Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
9501039 FEF203   Analitik Geometri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3 4
9501017 FEF201   Diferansiyel Denklemler Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 5
9502013 MUH201   Sayısal Çözümleme Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227185 HRT217   Fotogrametri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227186 HRT219   GNSS Tekniği Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227176 HRT221   İş Sağlığı ve İş Güvenliği I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 26
  Üniversite Seçmeli I
4
3. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
4. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9903314 YDB202   İngilizce IV Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
0227188 HRT222   Dijital Hava Fotogrametrisi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227189 HRT228   Geometrik Jeodezi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227214 HRT214   Halihazır Harita Yapımı Zorunlu Ders Türkçe 1 0 3 4 4 8
0227187 HRT220   Jeoinformatikte Programlama Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 4 4
0227190 HRT230   Kartografya Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227191 HRT232   Veri Tabaları ve Yönetim Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
4. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
5. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
0227193 HRT331   Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227192 HRT329   Dengeleme Hesabı I Zorunlu Ders Diğer 3 0 0 3 3 3
0227194 HRT333   Fiziksel Jeodezi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227171 HRT321   Staj I Zorunlu Ders Türkçe 0 0 0 0 4 4
0227195 HRT335   Uzaktan Algılama Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 16
0227119 HRT339   Bölge ve Şehir Planlaması Seçmeli Ders Grup I Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227132 HRT309   Elektronik Uzunluk Ölçüsü Seçmeli Ders Grup I Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227196 HRT337   Yakın Resim Fotogrametrisi Seçmeli Ders Grup I Türkçe 3 0 0 3 3 5
En Az 8 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı 8
  Üniversite Seçmeli II
6
5. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
6. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
0227131 HRT302   Arazi Yönetimi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227197 HRT320   CBS Uygulamaları Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227198 HRT322   Dengeleme Hesabı II Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227200 HRT328   Dijital Görüntü İşleme Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227177 HRT318   İş Sağlığı ve İş Güvenliği II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
0227199 HRT326   Mühendislik Ölçmeleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227215 HRT334   Tasarım Projesi Zorunlu Ders Türkçe 1 0 3 4 4 8
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
6. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
7. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
0227202 HRT423   3B Nesne Modelleme ve Haritalama Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227201 HRT421   Arsa ve Arazi Düzenlemesi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 3
0227203 HRT425   İş Hayatı ve Meslek Etiği Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
0227172 HRT407   Staj II Zorunlu Ders Türkçe 0 0 0 0 4 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 12
0227213 HRT437   Açık Kaynak Kod ile Makansal Programlama Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227206 HRT431   Bilgi Teknolojileri ve Risk Yönetiimi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227208 HRT435   CBS ile Mekansal Analiz Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227154 HRT417   Jeodezik Ağların Tasarımı Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227205 HRT429   Jeodinamik Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227204 HRT427   Koordinat Sistemleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227207 HRT433   Yol Projesi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 18 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı 18
7. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
8. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9502041 MUH406   Bitirme Çalışması Zorunlu Ders Türkçe 0 0 2 2 4 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 6
9502051 MUH490   İşyeri Mühendislik Eğitimi Seçmeli Ders Grup III Türkçe 5 0 0 5 5 5
9502052 MUH492   İşyeri Mühendislik Uygulaması Seçmeli Ders Grup III Türkçe 0 0 20 20 10 10
0227210 HRT436   Doğal Kaynak Yönetiminde Uzaktan Algılama Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227160 HRT416   Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçütleri Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227153 HRT432   Jeoit Modelleme Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227143 HRT430   Kartografya II Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227145 HRT428   Ölçme Tekniğinde Özel Konular Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227164 HRT410   Sayısal Arazi Modeli Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227159 HRT420   Taşınmaz Değerlemesi Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227209 HRT434   Uzay Jeodezisi Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227173 HRT424   Yersel Fotogrametri Seçmeli Ders Grup III Türkçe 3 0 0 3 3 5
En Az 24 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup III AKTS Toplamı 24
8. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
Üniversite Ortak Dersi
Üniversite Seçmeli Dersi
Mühendislik Fakültesi Ortak Dersi
Harita Mühendisliği Bölümü Dersi