Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

*Ders ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen ders adlarının üstünü tıklayınız.

2017/2018 Ders Listesi
1. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9905005 AIT111   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9907003 ENF113   Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 2 3
9901005 TDB109   Türk Dili I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9501038 FEF101   Fizik I Zorunlu Ders Türkçe 3 2 0 5 5 5
9501001 FEF103   Kimya Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 5
9501005 FEF105   Matematik I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 1 5 4 6
0227103 HRT107   Ölçme Bilgisi I Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 7
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
1. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
2. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9905006 AIT114   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9907004 ENF116   Temel Bilgisayar Bilimleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 4
9901006 TDB112   Türk Dili II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
9501037 FEF102   Fizik II Zorunlu Ders Türkçe 3 2 0 5 5 5
9501018 FEF104   Lineer Cebir Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 3
9501006 FEF106   Matematik II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 1 5 4 6
9502025 MUH110   Olasılık ve İstatistik Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227109 HRT108   Ölçme Bilgisi II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
2. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
3. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9903313 YDB201   İngilizce III Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
9501017 FEF201   Diferansiyel Denklemler Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 5
0227116 HRT205   Harita Çizimi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 4
0227114 HRT209   Ölçme Bilgisi III Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
0227117 HRT203   Taşınmaz Hukuku Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 20
0227119 HRT215   Bölge ve Şehir Planlaması Seçmeli Alan Dışı Dersler I Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227118 HRT211   Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Seçmeli Alan Dışı Dersler I Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227120 HRT213   Yer Bilimlerine Giriş Seçmeli Alan Dışı Dersler I Türkçe 3 0 0 3 3 5
En Az 5 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Alan Dışı Dersler I AKTS Toplamı 5
  Üniversite Seçmeli I
5
3. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
4. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9903314 YDB202   İngilizce IV Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
9501039 FEF202   Analitik Geometri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3 4
9502013 MUH208   Sayısal Çözümleme Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227124 HRT202   Arazi Uygulaması Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 5
0227121 HRT204   Jeodezi Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
0227122 HRT206   Kartografya Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 26
0227125 HRT212   Bilim Felsefesi Seçmeli Alan Dışı Dersler II Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227126 HRT214   İlk Yardım Seçmeli Alan Dışı Dersler II Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227178 HRT218   Kentleşme ve Kentleşme Tüzesi Seçmeli Alan Dışı Dersler II Türkçe 3 0 0 3 0 4
0227127 HRT216   Uygarlık Tarihi Seçmeli Alan Dışı Dersler II Türkçe 3 0 0 3 3 4
En Az 4 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Alan Dışı Dersler II AKTS Toplamı 4
4. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
5. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
0227129 HRT301   Dengeleme Hesabı I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
0227130 HRT303   Fotogrametri I Zorunlu Ders Türkçe 5 0 0 5 5 6
0227171 HRT321   Staj I Zorunlu Ders Türkçe 0 0 0 0 4 4
0227128 HRT305   Temel Koordinat Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 19
0227133 HRT307   Aplikasyon Seçmeli Meslek Dersleri I Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227132 HRT309   Elektronik Uzunluk Ölçüsü Seçmeli Meslek Dersleri I Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227134 HRT311   Jeodezik Hesap Seçmeli Meslek Dersleri I Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227115 HRT323   Matematik Jeodezi Seçmeli Meslek Dersleri I Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227174 HRT327   Mühendislikte Veri Tabanları Seçmeli Meslek Dersleri I Türkçe 3 0 0 3 6 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri I AKTS Toplamı 6
9502022 MUH329   Bulanık Mantık Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
9502030 MUH323   İmge İşleme Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227166 HRT325   Afet Yönetimi Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227137 HRT319   Hidrolojinin Temelleri Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227135 HRT313   Mühendislik Mekaniği Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227136 HRT315   Sismolojiye Giriş Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
0227138 HRT317   Su Yapıları Seçmeli Alan Dışı Dersler III Türkçe 3 0 0 3 3 5
En Az 5 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Alan Dışı Dersler III AKTS Toplamı 5
5. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
6. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9502043 MUH318   İnovasyon ve Proje Yönetimi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
0227131 HRT302   Arazi Yönetimi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227142 HRT304   Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 5 0 0 5 5 6
0227140 HRT306   Dengeleme Hesabı II Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
0227176 HRT316   İş Sağlığı ve İş Güvenliği I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 3
0227141 HRT310   Jeodezik Ağlar ve Uygulamaları Zorunlu Ders Türkçe 3 0 1 4 3 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 24
0227144 HRT308   Fotogrametri II Seçmeli Meslek Dersleri II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227143 HRT312   Kartografya II Seçmeli Meslek Dersleri II Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227145 HRT314   Ölçme Tekniğinde Özel Konular Seçmeli Meslek Dersleri II Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri II AKTS Toplamı 6
6. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
7. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
0227172 HRT407   Staj II Zorunlu Ders Türkçe 0 0 0 0 4 4
0227148 HRT405   Ulaşım Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
0227149 HRT401   Uzaktan Algılama I Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 13
0227150 HRT413   Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Seçmeli Meslek Dersleri III Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227152 HRT409   Dengelemede Özel Konular Seçmeli Meslek Dersleri III Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227151 HRT411   GPS Teknikleri Seçmeli Meslek Dersleri III Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri III AKTS Toplamı 6
0227155 HRT415   Jeodezide Özel Konular Seçmeli Meslek Dersleri IV Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227154 HRT417   Jeodezik Ağların Tasarımı Seçmeli Meslek Dersleri IV Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227153 HRT419   Jeoit Modelleme Seçmeli Meslek Dersleri IV Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227139 HRT403   Toprak Düzenlemesi Seçmeli Meslek Dersleri IV Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri IV AKTS Toplamı 6
  Üniversite Seçmeli II
5
7. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
8. YARIYIL
Katalog
No
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saat
Kredi AKTS
9502041 MUH406   Bitirme Çalışması Zorunlu Ders Türkçe 0 0 2 2 4 6
9502044 MUH410   İş Hayatına Hazırlık Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
0227177 HRT426   İş Sağlığı ve İş Güvenliği II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2 2
0227175 HRT408   Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3 4
0227157 HRT404   Uydu Jeodezisi Zorunlu Ders Türkçe 4 0 0 4 4 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 18
0227162 HRT412   Fiziksel Jeodezi Seçmeli Meslek Dersleri VI Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227156 HRT414   GNSS Gözlemlerinin Değerlendirilmesi Seçmeli Meslek Dersleri VI Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227164 HRT410   Sayısal Arazi Modeli Seçmeli Meslek Dersleri VI Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227173 HRT424   Yersel Fotogrametri Seçmeli Meslek Dersleri VI Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri VI AKTS Toplamı 6
0227160 HRT416   Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçütleri Seçmeli Meslek Dersleri V Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227159 HRT420   Taşınmaz Değerlemesi Seçmeli Meslek Dersleri V Türkçe 3 0 0 3 3 6
0227163 HRT422   Uzaktan Algılama II Seçmeli Meslek Dersleri V Türkçe 3 0 0 3 3 6
En Az 6 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Meslek Dersleri V AKTS Toplamı 6
8. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30
Üniversite Ortak Dersi
Üniversite Seçmeli Dersi
Mühendislik Fakültesi Ortak Dersi
Harita Mühendisliği Bölümü Dersi